Общински Справочник 8

ОБЩИНСКИ СПРАВОЧНИК
Прочети,
 преди да хукнеш по институциите

Актуална информация
за хората в неравностойно положение


Столове за диетично хранене
 
Продължаваме с представянето на новия Каталог за социални услуги на община Пловдив. От него гражданите могат да получат актуализирана информация за услуги, програми и стратегии за хората в неравностойно положение.
В тази публикация ще говорим за столовете за диетично хранене в града. 


Лица за контакти и координати

 Столовете за диетично хранене са в направление „Социални дейности”. Услугата се предоставя от община Пловдив. За контакти и въпроси можете да звъните на телефон 032/656-771, факсът е 63-27-81.


Какво предлагат столовете?

 Услугата включва целогодишно предоставяне на топла диетична храна на 1500 души – пенсионери и хора с нисък социален статус от гр. Пловдив. Цената на един храноден е 1,35 лв., от които гражданите заплащат само 0,90 лв., а останалите 0,45 лв., които са режийни разноски, се осигуряват от бюджета на общината. 

За кого са предназначени

В тези столове се хранят пенсионери и хора с нисък социален статус, които са диабетично и сърдечно болни, с бъбречни заболявания, със заболявания на стомашно-чревния тракт и с чернодробни заболявания,  доказани от ЛКК. Местата за организиране на диетичното хранене се определят със заповед на кмета.


Достъп до услугата

 Молби с необходимите медицински документи се подават в съответните места на хранене при диетолога Бойка Атанасова:
•Район “Централен” – Столовата на СОУ “ Любен Каравелов” и столовата на ОУ “Кочо Честименски”;
•Район “Южен” - Столовата на СОУ “Св. Св. Константин Кирил Философ”;
•Район “Северен” - Столовата на СОУ “П.К. Яворов”,  столовата на СОУ “Хр. Г. Данов”;
•Район “Тракия” - Столовата на СОУ “Димитър Матевски”;
•Район “Източен” - Столовата на ОУ “В. Левски”;
•Район “Западен” – ресторант “Емо”, столовата на СОУ “Кирил и Методий”.


Необходими документи

 Ето кои са необходимите документи: карта за диетично хранене – по образец, и декларация за доход – също по образец.

 

Блока подготви  Стефан Бонев
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите ,  stefanbonev.bol.bg,  www.plovdiv.bg