leer
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
Начало arrow Дневен ред
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0

Дневен ред Печат Е-мейл
П О К А Н А
на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пловдив
С В И К В А М
Общинските съветници на заседание, което ще се проведе на
26.04. 2012 г./четвъртък/ от 9,00 ч. в ЗАЛАТА НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ,
НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ.”АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ” № 20,
при следния
               
Д Н Е В Е Н   Р Е Д :
 
1. No. 12XI-158/09.04.2012-Изменение на Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община Пловдив, приет с Решение № 409 на Общински съвет Пловдив от 28.10.2010 г.;
Вносител: Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив
2. No. 12XI-156/09.04.2012-Отпускане на 4 700,00 /четири хиляди и седемстотин/ лв. от бюджета на Община Пловдив за 2012 г. за подпомагане на деца, млади пловдивски дарования по Протокол № 1 от 23.03.2012 г. на  назначената от Кмета на Община Пловдив комисия;
Вносител: Стефан Стоянов - Зам.-кмет на Община Пловдив
3. No. 12XI-154/05.04.2012-Отпускане на персонална пенсияпо чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване
Вносител: Георги Титюков - Зам.-кмет на Община Пловдив
4. No. 12XI-151/05.04.2012-Отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване
Вносител: Георги Титюков - Зам.-кмет на Община Пловдив
5. No. 12XI-161/18.04.2012-Вземане на решение за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се  в гр. Пловдив, ЖР 'Тракия', зона А-2, секция Б2, бл. № 191, бул. 'Освобождение' № 75, вх. 'Г', ет.5, ап.14, с предназначение: жилище, апартамент  №14, ет.5, вх. Г,  с площ на обекта 42,21 кв.м. с прилежаща изба № 14 с площ 3,49 кв.м., срещу недвижим имот собственост на Александър Петров Димитров, ЖК 'Ландос', бл. № 4054а, ул. 'Крайречна' № 34, вх. 'А', ет.4, ап.15/27 с предназначение : жилище, ап.15/27, ет.4, бл. № 4054а с площ на обекта - 36,32 кв.м.
Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив
6. No. 12XI-162/18.04.2012-Вземане на решение за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ЖР 'Тракия', зона А-2,бл.194, вх. 'Д', ет.4, ап.12 с предназначение: жилище, ап. № 12, ет.4, с площ на обекта - 74,93 кв.м. с прилежаща част изба № 12 с площ 3,10 кв.м. с  недвижим имот, собственост на Славка Атанасова Кючукова и Тодор Николов Кючуков, находящ се в гр. Пловдив, ЖК 'Ландос', ул. 'Калина' № 75, бл. № 4056, вх. 'А', ет.3, ап.7/19 с предназначение : жилище, апартамент № 7/19, ет.3 с площ на обекта - 94,26 кв.м.;
Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив
7. No. 12XI-163/18.04.2012-Вземане на решение за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район 'Западен', бу. 'Пещерско шосе' № 82, бл.3, ет.3 , ап.14, с предназначение: жилище, апартамент № 14, ет.3 с площ на обект-85,56 кв.м., с прилежаща част изба № 21 с площ4,65 кв.м. , с недвижим имот собственост на Георги Иванов Кряков и Мария Недялкова Василева-Крякова, находящ се в гр. Пловдив, ЖК 'Ландос', ул. 'Крайна' № 1, бл. № 4059, вх. Г, ет.3, ап.8/35 с предназначение : жилище, ап. № 8/35, ет.3 с площ на обекта - 72,60 кв.м.
Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив
8. No. 12XI-164/18.04.2012-Вземане на решение за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ЖР Тракия, зона А-2, секция Б2, бл.№ 191, бул. 'Освобождение'№ 75, вх. Г, ет.6, ап.19 с предназначение : жилище, ап. № 19, вх. Г, ет.6 с площ на обекта-42,21 кв.м., с прилежаща част : изба № 19 с площ от 3,20 кв.м. , срещу недвижим имот, собственост на Радка Георгиева Цонева, находящ се в гр. Пловдив, ЖК 'Ландос' , бл. № 4052, ул. 'Крайречна' № 16, вх. Б, ет.5, ап.19/39 с предназначение : жилище, ап.№ 19/39, ет.5, бл. № 4052, с площ на обекта -36,32 кв.м.
Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив
9. No. 12XI-165/18.04.2012-Вземане на решение за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район 'Южен', ул. 'Петър Стоев' № 50, ет.6, ап. Ж-10, с предназначение: жилище, ап. № Ж-10, ет.6, с площ на обекта -78, 51 кв.м., с прилежаща част -изба № 9 с площ 12, 22 кв.м. с недвижим имот собственост на Йорданка Стоянова Нешева и Пламен Иванов Нешев, находящ се  в гр.Пловдив, ЖК 'Ландос', ул. 'Крайна' № 7, бл. № 4059, вх. А, ет.5, ап. 14/50, с предназначение : жилище, ап. 14/50, ет.5 с площ на обект - 72,60 кв.м., с прилежаща част- изба  с площ 7,27 кв.м.
Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив
10. No. 12XI-166/18.04.2012-Вземане на решение за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район 'Южен', бул. 'Македония' № 9, жил.бл. 1, вх. А, ет.7, ап.71 с предназначение : жилище, ап.№ 71, ет.7, вх. А с площ на обекта -75,21 кв.м., с прилежаща част - изба с площ 4,46 кв.м., срещу  недвижим имот собственост на Димитър Боянов Димитров и Зоя Манева Богословова-Димитрова, находящ се в гр. Пловдив, ул. 'Крайна' № 7, бл. № 4059, вх. А, ет.3, ап.8/26, с предназначение: жилище, ап. № 8/26, ет.3, с площ на обекта -72, 60 кв.м. с прилежаща част - изба  № 8 с площ 5,81  кв.м.
Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив
11. No. 12XI-167/18.04.2012-Вземане на решение за замяна на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ЖР 'Тракия' , зона А-2, бл. 194, вх. Д, ет.3, ап.8 с предназначение: жилище, ап. № 8, ет.3, с площ на обекта 74, 93 кв.м. с прилежаща част - изба с площ 2,38 кв.м. с недвижим имот, собственост на Атанас Кръстев Газинов и Галина Петрова Газинова, находящ се в гр. Пловдив, ЖК 'Ландос', ул. 'Крайна' № 1, бл.№ 4059, вх. Г, ет.7, ап. 19/28, с предназначение : жилище, ап. № 19/82 , ет.7, с площ  на обекта - 92, 73 кв.м., с прилежаща част - изба № 19 с площ 5,16 кв.м.
Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив


 
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: